Roheaudit

Roheauditi eesmärk on hinnata protsesse ja tegevusi, mida ettevõte saab rohe- ja ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt muuta ja arendada selleks, et luua ettevõttele väärtust.  

  • Auditi rõhuasetus on just tulevikuvõimaluste leidmisel hetkevõimalustest lähtuvalt. Selleks vaadatakse organisatsiooni praegust toimimist, võimekust ning tooteportfelli. Otsitakse roheinnovatiivseid ärimudeleid ja tootmis- ning teenusprotsesse.
  • Auditi tulemusena valmib koostöös ettevõttega teekaart prioriteetsete rohearenduste elluviimiseks.

Ringmajandus.ee väljatöötatud Roheaudit (tuntud ka kui Ringdisaini Audit / EcoDesign Audit) on kooskõlas EASi rohemeetmega ning selle on välja toonud ka Ellen McArthur Foundation.
Olen teostanud roheauditeid Eestis, Saksamaal, Venemaal, Bangladeshis, Indias ja Peruus.

Küsi roheauditi kohta:

kontakt@ringmajandus.ee