Keskkonnainnovatsioon ja äridisain

Rohestrateegia pole raamistuse, vaid ambitsiooni küsimus. Tegelen igapäevaselt SDG, ISO 14001, ESG, CSR, GRI ja kestlikkuse taksonoomianõuetega, kuid et ettevõte saaks kindlalt ja ambitsioonikalt roheteemades edasi liikuda, tuleb kõigepealt lahendada küsimused:

  • Millest alustada?
  • Kuidas rohepööret mõtestada oma ettevõttes?
  • Kuidas juhtida keskkonnamõjusid strateegiliselt ja süsteemselt?
  • Kuidas luua rohepöörde käigus väärtust?

Kirjelda oma väljakutset:

kontakt@ringmajandus.ee